De zonnekaart toont hoe geschikt je dak is!

Vorig jaar kwamen er in Vlaanderen 41.296 nieuwe zonnepanelen bij! Ondertussen zijn er al ongeveer 325.000 gebouwen met zonnepanelen en 75.000 met een zonneboiler.

Is jouw dak ook ideaal? De zonnekaart toont hoe geschikt jouw dak is en welke winst zonne-energie jou kan opleveren.

Bekijk hier de campagnespot van de Vlaamse Overheid.

Alken doet het goed

Onze gemeente maakt op dit moment deel uit van de kop van het peloton wanneer we kijken naar het aantal zonnepaneelinstallaties per duizend inwoners, namelijk 80,6. In de periode tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2018 werden er maar liefst 121 nieuwe zonnepaneelinstallaties geïnstalleerd. Dit vertaalt zich in een stijging van 15% ten opzichte van de situatie op 1 januari 2017. De zonnekaart kan een hulpmiddel zijn om de mensen die nog geen zonnepaneelinstallatie hebben, te overtuigen om de stap naar duurzame energie te zetten.

Meer info

www.energiesparen.be/zonnekaart