Zorgwonen

Zorgwonen is het inrichten van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal 2 oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. 

De ondergeschikte woning dient voor de huisvesting van:

  • Ofwel ten hoogste twee oudere personen van 65 jaar of ouder
  • Ofwel ten hoogste twee hulpbehoevende personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering of personen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen.

Om dergelijke zorgwoning te voorzien moet de eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid van dezelfde eigenaar zijn.

De zorgbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.