RUP Geramax

Er werd een planologisch attest afgeleverd voor het bedrijf Geramax.
Dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) is een uitvoering van het planologisch attest.
Het planologisch attest zorgt vooral voor de mogelijkheid tot regularisatie van een loods die vergund is maar gedeeltelijk gelegen is in landbouwgebied (niet geheel ontwikkeld conform vergunning). Daarnaast werd een visie opgenomen omtrent de ontsluiting en de buffering van het bedrijventerrein.