Gemeentereglement betreffende nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en automatenshops