RUP Centrum 5 Noord

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Centrum 5 Noord' ligt ten zuiden van het industrieterrein Kolmen en de expressweg N80 en grenst aan de Aardbruggenstraat die zowel in oostelijke als westelijk richting ontsloten is naar de N80. Aan de oostelijke zijde loopt de N754, een gewestweg die Borgloon met Herk-de-Stad verbindt. In het binnengebied zijn de Aardbruggenstraat, Rozenlaan, Krokuslaan en Tulpenlaan gelegen. Het GRUP vervangt het oude BPA dat hiermee de bestemmingszones en voorschriften afstemt op de huidige reële toestand.