RUP Kouterman

Op 25 september 2014 stelde de gemeenteraad het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Kouterman definitief vast. Het RUP omvat het binnengebied tussen de Koutermanstraat, de Alkerstraat en de Rijdreef. Het RUP schept een hedendaags kader voor de uitbouw van een nieuwe woonwijk, de aanleg van een buurtpark en de bouw van een nieuw rustoord.
Een tweede aspect van het RUP omvat de afschaffing van een reservatiestrook op het gewestplan voor een nooit aangelegde verbindingsweg vanaf de Klinkstraat richting Wellen.