RUP Kerkveld

Op 25 februari 2016 stelde de gemeenteraad het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Kerkveld definitief vast. Het RUP omvat het binnengebied tussen de Pappenakkerstraat, de Hameestraat en de Motstraat. Het vervangt een oud BPA en schept een hedendaags kader voor de uitbouw van een nieuwe woonwijk.