RUP Terkoest

De deputatie van de provincie Limburg stelde op 23 mei 2013 het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Terkoest definitief vast. 
Dit plan is van toepassing voor de woonkern Terkoest.  Het omvat het gebied tussen de Molenstraat en de O.-L.-Vrouwstraat, vanaf huisnummer 50 tot aan huisnummer 126. Aan dit RUP zijn allerhande voorschriften verbonden, onder meer voor het bouwen of verbouwen van woningen, voor de uitbreiding van het rusthuis en voor het herbouwen van de schoolgebouwen.