RUP Zonevreemde bedrijven fase 1 & 2

De RUP’s ‘Zonevreemde bedrijven’ fase 1 & 2 kunnen geraadpleegd worden bij de dienst woon- en leefomgeving van het gemeentebestuur.
Deze RUP’s bieden nieuwe mogelijkheden en voorwaarden voor enkele historisch gegroeide zonevreemde bedrijven, die door dit RUP zone-eigen worden gemaakt. Uiteraard op een wijze, rekening houdend met de draagkracht van de omgeving.