Aanvraag drankvergunning

Een drankvergunning is een gemeentelijke toelating voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken voor verbruik ter plaatse: in vaste drankgelegenheden (de horeca: café, restaurant, hotel, cafetaria, frituur, tearoom, …) of reizende drankgelegenheden (bv. verkoop op markten).

Voor occasionele inrichtingen en tijdelijke evenementen (dit zijn tijdelijke organisaties zoals een fuif, verjaardagsfeest, festival, …) is een drankvergunning niet van toepassing. Wel is er een meldingsplicht aan de burgemeester voor het schenken van sterke dranken op occasionele inrichtingen. In het kader van de openbare veiligheid kan de burgemeester bijkomende modaliteiten opleggen. De meldingsplicht aan de burgemeester gebeurt via de checklist voor evenementen. 

  • Gegiste dranken zijn bieren, mousserende en niet-mousserende wijnen, andere niet-mousserende producten, andere mousserende gegiste dranken en tussenproducten.
  • Sterke dranken zijn gedistilleerde / gestookte dranken die meer dan 1,2 vol % gedistilleerde alcohol bevatten, met inbegrip van mixdranken met gedistilleerde drank (alcoholpops, cocktails, ...) en alle dranken, ook niet-gedistilleerde, met een alcoholpercentage van meer dan 22 vol %.

Voor het schenken van sterke dranken is altijd een vergunning nodig.

Een vergunning is niet nodig voor het schenken van gegiste dranken als deze enkel en alleen samen geserveerd worden bij maaltijden. In alle andere gevallen is ook voor het schenken van gegiste dranken een vergunning nodig.

Je moet de aanvraag tenminste 1 maand voor de opening indienen.