De natuur als goede buur

Overal bewijzen dieren hun nut. Vogels houden insectenplagen onder controle, roofdieren houden het knaagdierenbestand in toom en samen geven ze de biodiversiteit een flinke duw in de rug. De natuur in Vlaanderen doet het goed de laatste jaren, maar de heropleving van zoveel natuurschoon heeft ook mindere kanten. Zo komen veel dieren op zoek naar voedsel erg dicht bij de mens. En soms... hebben ze het op jouw eigendom gemunt. Onder andere aangepikt fruit, kaalgevreten akkers en dood pluimvee maken van schade door wild en beschermde soorten een actueel thema.  

Gelukkig bestaan er heel wat maatregelen die schade door dieren kunnen voorkomen. Zo kunnen we genieten van de natuur als een goede buur, met wie het fijn samenleven is. Heb je schade geleden en weet je niet welk dier de oorzaak was? Weet je welk dier de schade veroorzaakt heeft? Via de website “Natuur als goede buur” van het Agentschap van Natuur en Bos kan je meer informatie opzoeken over zowel dieren en hun schade, alsook verschillende maatregelen die je kan gebruiken om schade te voorkomen gekoppeld aan het wetgevend kader.

Meer info

de website van het departement Natuur en Bos