Provinciaal horecareglement inzake brandveiligheid

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat het provinciaal horecareglement inzake brandveiligheid werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 januari 2017.