Voorlopig rijbewijs online aanvragen

Sinds 19 september 2023 is het mogelijk om van thuis uit een voorlopig rijbewijs aan te vragen met BelDrive. Gebruik hiervoor volgende link https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be/ 

Voor de aanvraag heb je jouw identiteitskaart en een kaartlezer nodig of je kan gebruik maken van itsme.

De volgende aanvragen zijn mogelijk:

  • M36: Aanvraag voorlopig rijbewijs met begeleider(s).
  • M18: Aanvraag voorlopig rijbewijs na het volgen van 20u rijles bij een erkende rijschool.
  • M12: Aanvraag voorlopig rijbewijs met begeleider(s) nadat je voorlopig rijbewijs M36 of M18 verlopen is en na het volgen van 6u les.
  • Omwisseling van een M36 naar een M18 of omgekeerd.

Het is nog niet mogelijk om online een aanvraag te doen als je van begeleider(s) wil wisselen. In een latere fase zal dit wel kunnen.

Een rijbewijs kost € 25.

Je kan ook nog steeds terecht bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis tijdens de openingsuren om je aanvraag ter plaatse te doen. Hiervoor maak je een afspraak via www.alken.be/afspraak of 011 59 99 59.