Gespecialiseerde speelpleinwerkingen voor kinderen met een handicap

Vzw De regenboog & haar partners organiseren tijdens de schoolvakanties 7 gespecialiseerde speelpleinwerkingen (SPW) voor kinderen met een handicap op zes verschillende locaties in Limburg

 

Het project “Speelplezier voor elk kind” houdt in dat  het OCMW-bestuur op het niveau van elk deelnemend kind uit de eigen gemeente € 5 per dagdeel bijlegt.  

Kinderen met een extra zorgnood uit Alken betalen dan een eigen bijdrage van € 4 per dagdeel. Een volledige dag speelplein kost voor de ouders € 8 per dag.

 

Voor gezinnen met financiële moeilijkheden wordt voor de ouderbijdrage een sociaal tarief toegepast (tot 50% korting afhankelijk van de gezinssituatie).
Voor kinderen  met een beperking die leven in armoede kan het OCMW overwegen de ouderbijdrage  volledig  ten laste te nemen via het fonds sociaal-culturele participatie.

Meer info

www.deregenboog.be