Plan Kinderarmoedebestrijding

Het gemeentebestuur en OCMW van Alken hebben in de maanden april en mei 2016 een “Plan Kinderarmoedebestrijding” goedgekeurd.

In dit plan worden alle maatregelen opgesomd die het OCMW en het gemeentebestuur zullen nemen om de kinderarmoede in Alken nog verder terug te dringen. Er worden acties opgezet om gelijke kansen te bevorderen. Er zijn  initiatieven genomen rond zorg en voeding en er wordt uiteraard ook sterk ingezet op de primaire behoeften.

Zo voorziet het OCMW vanaf september een kindtoelage voor mensen met een zeer beperkt inkomen.

Lees het plan bij de downloads.