Toegangsregeling recyclagepark

Particulieren

Elk bezoek van een particulier wordt geregistreerd via de elektronische identiteitskaart (eID). Als inwoner van de gemeente Alken ben je welkom op elk recyclagepark dat door Limburg.net wordt uitgebaat.

Indien je je liever niet aanmeldt met jouw eID, dan kan je als particulier een toegangsbadge aankopen aan € 15. Deze kaart kan je bij Limburg.net aanvragen.

Heb je nog vragen over de toegangsregeling? Bel dan best even naar Limburg.net op T 0800 90 720.

Erfgenamen van een overleden alleenstaande

De identiteitsgegevens van een overleden persoon worden binnen de 8 dagen verwijderd uit de lijst van burgers met toegang tot een Limburg.net recyclagepark. Erfgenamen van een overleden alleenstaande krijgen nog toegang tot het recyclagepark mits zij hiervoor een aanvraag doen bij Limburg.net. Hierna ontvangen zij een toegangskaart. Tot 31 december van het lopende jaar is deze kaart gratis en kunnen eventuele resterende quota nog worden opgebruikt door de nabestaanden. De toegang tot het park op basis van deze kaart vervalt op 31 december.

Indien je in het kalenderjaar na het overlijden ook nog toegang wenst, kan je een betalende nalatenschapskaart aanvragen bij Limburg.net. Deze kaart kost € 15 en de geldigheidsduur is beperkt tot 6 maanden. Met deze kaart kan de fractie recycleerbaar afval onbeperkt afgeleverd worden op het park. De overige fracties zijn vanaf de eerste kilogram te betalen.

Burgers met een tweede verblijf, toekomstige inwoners en residenties

Ook in onderstaande gevallen kan een toegangskaart aangevraagd worden bij Limburg.net.

  • Tweede verblijven.
  • Toekomstige inwoners die aan het bouwen/verbouwen zijn. De geldigheidsduur van de toegangskaart is beperkt tot aan de vermoedelijke inschrijvingsdatum in de gemeente.
  • Residenties.

Het tarief bedraagt € 15 en opent geen enkel recht op vrijstellingen. Er dient betaald te worden vanaf de eerste kilogram, uitgezonderd de fracties die tot de groep recycleerbaar afval behoren.

Erkende verenigingen met clublokaal

Erkende Alkense verenigingen met een clublokaal krijgen van de gemeente een gratis toegangskaart. Hiermee kan je maximum 5 keer per kalenderjaar, gedurende één dag, op kosten van de gemeente, afval afleveren op een Limburg.net recyclagepark. Vraag de toegangskaart aan bij de milieudienst.

Nadat de vijf gratis dagen zijn opgebruikt, kan de toegangskaart verder gebruikt worden door de verenigingen. De kosten verbonden aan het afleveren van afval op het recyclagepark zijn vanaf dan wel ten laste van de verenigingen. Het kaartgebruik wordt opgevolgd door de milieudienst.

Bijkomend hebben erkende Alkense verenigingen met een clublokaal jaarlijks recht op twee grofvuilstickers ter waarde van € 20 per stuk om te gebruiken tijdens een huis-aan-huis grofvuilophaling. Vraag de grofvuilstickers aan bij de milieudienst (uitprint aanvraag grofvuilophaling bij Limburg.net dient als bewijs).

Kmo’s en verenigingen zonder clublokaal

Ook kmo’s en verenigingen zonder clublokaal zijn welkom op een Limburg.net-recyclagepark, na aanvraag en aankoop van een toegangskaart bij Limburg. net. Het tarief bedraagt € 15 en opent geen enkel recht op vrijstellingen. Er moet betaald worden vanaf de eerste kilogram, uitgezonderd de fracties die tot de groep recycleerbaar afval behoren. Een kmo mag geen bedrijfsafval – restproduct van fabricage – afleveren op het park.

Bij uitzonderlijke opruimbeurten kunnen erkende Alkense verenigingen zonder clublokaal een gemotiveerde aanvraag indienen bij de gemeentelijke dienst vrije tijd om de toegangskaart van de gemeentelijke technische dienst te gebruiken.

Alkense scholen

Alkense scholen krijgen van de gemeente een gratis toegangskaart. Hiermee kunnen ze maximum 5 keer per kalenderjaar, gedurende één dag, op kosten van de gemeente, afval aanleveren op een Limburg.net recyclagepark. Vraag de toegangskaart aan bij de gemeentelijke milieudienst. Nadat de vijf gratis dagen zijn opgebruikt, kan de toegangskaart verder gebruikt worden door de scholen. De kosten verbonden aan het afleveren van afval op het recyclagepark zijn vanaf dan wel ten laste van de scholen. Het kaartgebruik wordt opgevolgd door de milieudienst.