Bloemenweides

De populatie van zowel honingbijen als van wilde bijen gaat de laatste jaren in snel tempo achteruit. Nochtans behoren de bijen tot de belangrijkste bestuivers van wilde planten en van heel wat land- en tuinbouwgewassen.

Om de bijen een handje te helpen, heeft het gemeentebestuur op verschillende locaties een bloemenweide aangelegd:

  • Molenstraat (ter hoogte van nummer 79 en 105).
  • Bibliotheek/OCMW-gebouw.
  • St.-Jorishoekje.
  • Hakkeveldstraat (ter hoogte van nummer 53).
  • Berm tussen de Weyerstraat en N80.

Onderaan kan je ook een overzichtskaart downloaden met alle locaties.

De aanleg van een bloemenweide trekt niet alleen bijen en vlinders aan, maar heeft bovendien een onkruidwerende werking.