Triple P-trainingen voor ouders

Triple P: Positief Pedagogisch Programma

Opvoeden is leuk. Veel ouders halen er voldoening uit. Toch verloopt het opvoedingsproces niet altijd even gemakkelijk. Het geduld van de ouders wordt op de proef gesteld en ouders zitten soms letterlijk met de handen in het haar.

Doelgroep

Triple P is een groepsprogramma dat georganiseerd wordt voor ouders met kinderen tot 12 jaar.
Tijdens dit programma kunnen ouders onderling ervaringen uitwisselen en kunnen ze beroep doen op informatie over opvoeden. Daarnaast is er de mogelijkheid om verschillende vaardigheden in te oefenen. Via eenvoudige stappenplannen en kleine veranderingen leert Triple P de ouders om bepaalde situaties anders aan te pakken.

Wanneer

Er zijn verschillende startmomenten voor deze training.

Plaats

CKG De Hummeltjes, Van Caenegemlaan 1, 3500 Hasselt.

Info en inschrijvingen

Sabine Daniëls, T 011 27 94 06, M 0492 27 72 90