Alken pesticidenvrij

Sinds januari 2015 geldt er in Vlaanderen een algemeen verbod voor het gebruik van sproeistoffen op het openbaar domein.