Laatste wilsbeschikking

Inhoud

U kunt zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat u kunt opvragen bij de Dienst Burgerzaken in uw gemeente.

In de laatste wilsbeschikking kunt u aangeven:

  • of u kiest voor een begrafenis of een crematie
  • of u kiest voor een bijbegraving of bijzetting van de urne van de eerder overleden echtgenoot of persoon met wie u een feitelijk gezin vormde of kiest voor een gezamenlijke uitstrooiing van beide assen
  • welke bestemming u wenst te geven aan de as na crematie
  • of u uw lichaam wilt afstaan aan de wetenschap
  • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
  • in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn (in BelgiĆ« of in het buitenland)
  • en of u een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren.