Vaccinaties en zwangerschap

Kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap 

Wat is kinkhoest?

Kinkhoest of pertussis is een ernstige, besmettelijke ziekte van de luchtwegen die vooral voor baby’s gevaarlijk is en zelfs dodelijk kan zijn. Baby’s en jonge kinderen met kinkhoest hebben hevige hoestbuien, een gierende ademhaling en kunnen blauw aanlopen. Te vroeg geboren of pasgeboren baby’s hoesten minder of niet, maar lopen meer risico op een ademhalingsstilstand. Kinkhoest tijdens de zwangerschap kan leiden tot vroeggeboorte of een miskraam als gevolg van de hevige hoestbuien.

Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

Kinkhoestvaccinatie wordt aangeraden tussen week 24 en 32 van de zwangerschap. Dat gebeurt met een combinatievaccin dat ook beschermt tegen difterie en tetanus. Zo maak je extra antistoffen aan die je via de navelstreng ook aan uw baby doorgeeft, vooral vanaf week 30 van de zwangerschap. Bij vaccinatie vóór de zwangerschap gaan er minder antistoffen naar jouw baby. Kinkhoestvaccinatie wordt daarom aangeraden tijdens elke zwangerschap, ook als je als volwassene al eerder een kinkhoestvaccin kreeg.

Omdat kinkhoest bij volwassenen vaak alleen een aanslepende hoest veroorzaakt, wordt niet altijd aan kinkhoest gedacht. Maar volwassenen kunnen wel baby’s besmetten. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat alle gezinsleden (ook grootouders) en personen die voor baby’s zorgen, goed gevaccineerd zijn. Hiervoor wordt een eenmalige herhalingsinenting voor volwassenen aangeraden. Kijk zeker na of de andere kinderen in huis ook volledig gevaccineerd zijn. De vaccinatie van de directe omgeving van baby's noemt cocoonvaccinatie.

Gratis kinkhoestvaccinatie in Vlaanderen

Sinds 1 juli 2014 stelt de Vlaamse overheid combinatievaccins tegen tetanus, difterie en kinkhoest gratis ter beschikking van de vaccinatoren in Vlaanderen om zwangere vrouwen te vaccineren en om een herhalingsinenting toe te dienen aan volwassenen.

Griepvaccinatie tijdens de zwangerschap 

Griep kan gevaarlijk zijn, zowel voor een zwangere vrouw als voor haar ongeboren kind. Als zwangere vrouw loopt je meer risico dat je in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Ook is er kans op een laag geboortegewicht van de baby, vroeggeboorte of zelfs een miskraam.

Als je zwanger bent tijdens het griepseizoen, kan je je het best laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Dat kan vanaf het tweede trimester van de zwangerschap (14 weken). Griepvaccinatie tijdens de zwangerschap beschermt ook jouw baby tijdens de eerste maanden na de geboorte.

Griepvaccins voor zwangere vrouwen zijn niet gratis, maar ze worden wel gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds.

Reisvaccinatie

Ga altijd naar jouw arts als je een verre reis plant tijdens jouw zwangerschap en bespreek de mogelijke risico’s. Ook als je zwanger bent, kunnen sommige vaccins veilig toegediend worden, andere beter niet.

Vaccinatie van jouw baby

Basisvaccinatieschema

De bescherming die je als moeder aan jouw baby doorgeeft, duurt maar enkele maanden. Het is daarom belangrijk tijdig met de aanbevolen vaccinaties voor jouw baby te starten en zo voor een optimale bescherming te zorgen. Een overzicht van aanbevolen vaccinaties vindt je in het basisvaccinatieschema. Ook bij premature baby’s wordt vaccinatie gestart acht weken na de geboorte. Voor hen is er een licht aangepast vaccinatieschema.

Hepatitis B

Als je tijdens de zwangerschap draagster bent van het hepatitis B-virus, is het belangrijk dat jouw baby daar zo snel mogelijk tegen beschermd wordt. In dit geval wordt jouw baby binnen 12 uur na de geboorte tegen hepatitis B gevaccineerd. Tezelfdertijd worden ook immuunglobulines tegen hepatitis B toegediend. Vanaf dan wordt het basisvaccinatieschema verder gevolgd.