Voor wie moet ik mijn deur opendoen?

Het is niet omdat we via het internet met de rest van de wereld kunnen communiceren dat we niet graag zouden weten wie er voor onze deur staat als er wordt aangebeld. In ons eigen huis laten we niet iedereen binnen!

Voor de politie?

In jouw straat is een ongeval gebeurd en de politie belt aan voor een getuigenverklaring.

Ben je verplicht de agenten binnen te laten?

 • Neen. Je mag bijvoorbeeld voorstellen jouw medewerking aan het onderzoek te verlenen door naar het politiebureau te komen.
 • De politieagent mag wél jouw woning binnen als hij een huiszoekingsbevel op zak heeft van de onderzoeksrechter.
 • Of in uitzonderlijke gevallen: bij betrapping op heterdaad (als hij ziet hoe een dief in jouw woning jouw bezittingen steelt).
 • Of bij hoogdringendheid (hij hoort bijvoorbeeld hulpgeroep in jouw woning). In deze omstandigheden heeft hij jouw toestemming niet nodig.

Voor wie de gas of elektriciteit opmeet?

 • Je kan eisen dat het bezoek van tevoren wordt aangekondigd - dit is doorgaans zo bepaald in het reglement of de algemene voorwaarden van het nutsbedrijf - maar je moet de persoon wel binnenlaten.
 • Vraag de meteropnemer om zijn identificatiepasje te laten zien.
 • Bij technische controle van jouw installatie of als er gevaar dreigt, moet je eveneens jouw privacy opgeven en de deur opendoen.

Voor een deurwaarder?

De deurwaarder handelt zijn papierwerk wel aan de voordeur af.

Slechts in één geval mag hij bij je binnenkomen (en zelfs de sloten forceren):

 • Wanneer hij over een vonnis of akte beschikt (in het jargon: een uitvoerbare titel) die stelt dat je een geldsom moet betalen maar dit niet deed.
  Als je in het verleden niet gereageerd hebt op zijn bevel tot betalen: dan kan hij zich toegang verschaffen tot jouw woning, vergezeld van een slotenmaker, een meerderjarige getuige én een politieagent. Hij mag dan ook jouw meubels in beslag nemen, zelfs als je niet thuis bent.

Weetje

De deurwaarder mag zich enkel toegang verschaffen tot jouw woning op werkdagen tussen 5 en 21u.

Voor een incassobedrijf?

Stel dat je per ongeluk een factuur niet betaald hebt of dat je een factuur betwist. Je wordt dan gecontacteerd door iemand van een incassobureau.

In hoeverre moet hij jouw privacy respecteren?

 • Het incassobureau zal altijd moeten starten met een ingebrekestelling (een brief). Ten vroegste 15 dagen later mogen pas andere maatregelen (zoals een huisbezoek) volgen.
 • Incassobureaus mogen je niet belagen of intimideren.
 • Tussen 22u. 's avonds en 8u. 's morgens mogen zij niet langskomen of je opbellen.
 • Bij een huisbezoek moeten zij jou een document voorleggen met een aantal verplichte vermeldingen (onder andere dat je niet verplicht bent hen binnen te laten!).
 • Zij mogen geen andere mensen contacteren (bijvoorbeeld familieleden of buren) om zich over jou te informeren.
 • Op de briefomslagen die ze je sturen, mogen geen vermeldingen staan zoals 'Onbetaalde schuld'.

Als een incassobedrijf zich niet aan deze regels houdt, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Dan riskeert het zelf te moeten opdraaien voor de schuld die het bij jou probeert in te vorderen.

Weetje

De regel is: als het incassobedrijf tegenover jou de regels heeft overtreden en je hebt hen betaald, dan hebt je het recht om het geld terug te vragen.

Dreig desnoods met een klacht bij de Federale Overheidsdienst Economische Zaken!