Masterplan Alken

Net zoals andere steden en gemeenten streeft Alken naar een aantrekkelijk en goed functionerend centrum. Daarom is het belangrijk dat er een geïntegreerde visie wordt ontwikkeld als beleidskader. Hierin kunnen dan diverse deelvisies en specifieke projecten passen, waarin ook de dorpskernen Terkoest en St.-Joris aan bod komen.

Om tot zo’n visie te komen, schakelde het gemeentebestuur het onderzoeks- en adviesbureau WES in. Na de analyse van vraag en aanbod in december 2011 (deel 1), werd in april 2012 de visie gevormd en het actieplan voor het masterplan opgesteld (deel 2). Het masterplan biedt een integraal en ambitieus antwoord op de vraag hoe Alken zich in de toekomst kan ontwikkelen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande en geplande ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente.

Download deel 1 en 2 van het masterplan en lees het actieprogramma voor de toekomstige ontwikkeling van Alken.