Alken eerste pleegzorggemeente van Limburg!

Alken engageert zich om pleegzorg te ondersteunen.

Omdat er nood is aan pleegouders, keurde de OCMW-raad op 18 februari 2014 een duurzame samenwerkingsovereenkomst goed voor de toenmalige legislatuur.

In mei 2019 verlengde Alken de langdurige samenwerking tijdens de nieuwe bestuursperiode van 2019 tot 2024.

Via vzw Pleegzorg Limburg komen al heel wat pleegkinderen tijdelijk bij een pleeggezin terecht. Maar toch zijn er ook nog steeds kinderen die nergens terecht kunnen. Vooral de plaatsen in een pleeggezin voor weekend- én vakantieopvang zijn erg in trek sinds het nieuwe decreet meer mogelijkheden biedt voor deze vorm van pleegzorg. Ook oudere jongens en broers en zussen wachten vaak tevergeefs op een gezin dat hen wil opvangen. Sinds 1 januari 2014 begeleidt Pleegzorg Limburg ook volwassenen die in een gastgezin verblijven.

Pleegzorg Limburg is permanent op zoek naar nieuwe pleegzorgers.

Onze gemeente engageert zich daarom als eerste gemeente in Limburg om haar communicatie over de pleegzorgnood gevoelig uit te breiden. Hiervoor kreeg Alken het label 'Pleegzorggemeente'. 
Het OCMW wil pleeggezinnen financieel tegemoet komen door onder andere een premie te voorzien en ook door logistieke ondersteuning aan te bieden om pleegzorg te promoten binnen de gemeentegrenzen. 

Er zijn veel manieren van pleegzorg

Niet enkel een klassiek gezin komt in aanmerking voor crisisopvang, onderbroken of korte opvang, of langdurige opvang. Gehuwden, samenwonenden, alleenstaanden, nieuw-samengestelde gezinnen, al dan niet holebi. Kortom iedereen die kinderen en jongeren een warm hart toedraagt, komt in aanmerking voor pleegzorg. Het vraagt wel een engagement omdat kinderen van 0 tot 18 jaar vaak al heel wat hebben meegemaakt. Toch kan elke positieve ervaring een grote impact hebben op het leven van een pleegkind.

Eenmalige premie

Kom je in aanmerking voor een eenmalige pleegzorgpremie van € 150? Bezorg je attest van pleegzorg via Linda.Derwael@alken.be