Hou je stoep vrij!

Wist je dat je ...

  • Als bewoner, het ganse jaar de stoep en/of het fietspad voor je woning dient vrij te houden van onder andere weggereden grind, bladophopingen, afgewaaide takken, …?
  • Ervoor dient te zorgen dat vóór je eigendom, het voetpad en/of aanpalend fietspad wordt schoongeveegd?
  • Het nodige moet doen om de gladheid van het voetpad en/of aanpalend fietspad te vermijden?

Zo is er voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers en/of fietsers.

Natuurlijk borstel je niet alles op de rijbaan, maar veeg je het tegen de stoeprand, dit om te voorkomen dat de afvoerroosters verstopt raken.

Je bewijst hiermee ook je postbode een dienst!