Belasting inname gemeentelijk domein

Op 22 december 2022 keurde de gemeenteraad een update van het belastingreglement op de inname van gemeentelijk domein goed. Voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op de inname van gemeentelijk openbaar domein en gronden toebehorend tot het privaat domein van de gemeente Alken.

De belasting wordt geheven voor de innames voor werfinrichtingen en logistieke materialen, voor vaste terrassen en ambulante handel op niet vooraf bepaalde plaatsen op het gemeentelijk domein.

De tarieven vind je terug in artikel 4 van het gemeenteraadsbesluit dat je hieronder kunt downloaden. In artikel 5 staat opgesomd voor welke innames er geen belasting is verschuldigd.