Belasting inname gemeentelijk domein

Op 28 mei 2020 keurde de gemeenteraad een  belasting goed op de inname van  het gemeentelijk domein, zowel openbaar als privaat domein van de gemeente Alken voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

De belasting wordt geheven voor de innames voor werfinrichtingen en logistieke materialen, voor vaste terrassen en ambulante handel op niet vooraf bepaalde plaatsen op het gemeentelijk domein.

De tarieven vind je terug in artikel 4 van het gemeenteraadsbesluit dat je hieronder kunt downloaden. In artikel 5 staat opgesomd voor welke innames er geen belasting is verschuldigd.