Herbruikbare luiers - Subsidie

Het Alkens gemeentebestuur verleent een premie voor de aankoop van herbruikbare luiers.

Subsidiebedrag

De premie voor de aankoop van herbruikbare luiers bedraagt de helft van de factuurprijs met een maximum van € 75.

Hoe verkrijg je deze subsidie?

Je kan bij de gemeentelijke milieudienst terecht voor de voorwaarden en aanvraagformulieren of je kan ze hieronder downloaden.

Baby met luier (grote weergave)

Praktisch

LCP