Socio-culturele verenigingen - Projectsubsidie

Verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke cultuurraad kunnen bij het organiseren van culturele projecten van bijzondere aard een aanvraag tot projecttoelage indienen.

Projecten moeten één of meerdere kenmerken vertonen.

  • Een uitstraling bezitten buiten de grenzen van de gemeente.
  • Een vernieuwend of experimenteel karakter vertonen.
  • Een eigen creatie of schepping beogen.
  • De educatieve werking en de cultuurspreiding in het algemeen of bij specifieke doelgroepen bevorderen.
  • De daadwerkelijke samenwerking van het cultureel verenigingsleven in de hand werken.

Aanvraag

U dient uw aanvragen minimum 2 maanden en maximum 5 maanden vóór het begin van het project binnen te brengen bij de dienst vrije tijd.

Agenda en geld (grote weergave)

Praktisch

Dienst vrije tijd

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 5
3570 Alken


Tel.011 59 99 70
E-mail Visitekaartje
LCP