Statuten onderwijsraad

Het gemeentebestuur betrekt de onderwijsraad bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk onderwijsbeleid.

De gemeentelijke onderwijsraad wordt om advies gevraagd over alle aangelegenheden die vallen onder de ruime interpretatie van het onderwijsbeleid in Alken.

De gemeentelijke onderwijsraad heeft ook het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er onderwijsbelangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan het gemeentebestuur.

Een leerling aan het bord (grote weergave)

Praktisch

Dienst vrije tijd

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 5
3570 Alken


Tel.011 59 99 70
E-mail Visitekaartje
LCP