Algemene vergadering cultuurraad

De algemene vergadering brengt alle culturele verenigingen van Alken minstens 3 maal per jaar samen.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door het dagelijks bestuur of op schriftelijk verzoek door minstens één derde van de stemgerechtigde leden.

De algemene vergadering van de cultuurraad ontwikkelt een open en probleemgerichte werking.
Meerdere vertegenwoordigers van de culturele organisaties en andere geïnteresseerden worden ook regelmatig in de werking van de cultuurraad betrokken. Dit gebeurt via overlegvergaderingen en andere vormen van informatie, inspraak en participatie.

Interesse om je aan te sluiten bij de cultuurraad? Hieronder vind je de nodige documenten.

Aangesloten verenigingen

De aangesloten cultuurverenigingen kan je terugvinden via volgende link: https://www.alken.be/verenigingenoverzicht.aspx?cat=1

De cultuurraad (grote weergave)

Praktisch

Dienst vrije tijd

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 5
3570 Alken


Tel.011 59 99 70
E-mail Visitekaartje
LCP