Nieuwbouw en onderhoud sportaccommodaties - Subsidie

De Alkense sportverenigingen beheren hun eigen accommodatie. Het gemeentebestuur steunt de verenigingen hierbij.

Hiervoor werd een ondersteuningsreglement uitgewerkt voor de oprichting of de renovatie van de sportaccommodatie en voor de kleine onderhoudswerken.

Nieuwbouw of renovatiewerken

De verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor subsidiëring door de gemeente voor

 • Het oprichten van onroerende accommodaties.
 • Grote herstellings- en aanpassingswerken van het gebouw en zijn aanhorigheden.

De oprichting van onroerende accommodaties of de grote herstellings- en aanpassingswerken moeten plaatsvinden op gemeentegrond waarop (door het gemeentebestuur in het voordeel van de sportvereniging) een recht van opstal verleend is. 

Aankoop van materialen voor het onderhoud van de accommodatie

De verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor subsidiëring door de gemeente voor

 • Onderhoudsmaterialen voor de terreinen, zoals
  • Toplaag voor speelvelden (graszaad, gravel, aanvulgrond, ...).
  • Meststoffen.
  • Onderhoud van het machine-arsenaal en van de technische installaties zoals verwarming, sanitair, …
  • Onderhoudswerken aan de terreinen met inbegrip van de aanverwante installaties (omheining, ...).
  • De gebouwen, met uitzondering van de cafetaria.
voetbalveld (grote weergave)

Praktisch

Dienst vrije tijd

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 5
3570 Alken


Tel.011 59 99 70
E-mail Visitekaartje
LCP