Stempelcontrole

Sinds de afschaffing van de stempelcontrole moet je niet meer naar het gemeentelijk stempellokaal om een stempel te halen. Wel moet je nog steeds een controlekaart hebben.

 • Blauwe kaart C3A, voor de werklozen die ingeschreven moeten zijn als werkzoekende (ook de werklozen die tot nu toe de groene kaart C3B gebruikten).
 • Witte kaart C3C, voor de werklozen die niet moeten ingeschreven zijn als werkzoekende.

Wat moet je doen om in orde te zijn?

 • Het vakje op je controlekaart zwart maken als je begint te werken.
 • Aanduiden op jouw controlekaart dat je ziek bent of vakantie neemt.
 • Op het einde van iedere maand je ingevulde controlekaart indienen bij je uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen), zodat je uitkeringen kunnen betaald worden.
 • Na een onderbreking van je werkloosheidsperiode gedurende 28 dagen of meer moet je je opnieuw inschrijven als werkzoekende bij de arbeidsbemiddelingsdienst en een nieuwe uitkeringsaanvraag doen via jouw uitbetalingsinstelling.

Moet je in België verblijven?

 • Je moet in België verblijven om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen.
 • Je kunt wel naar het buitenland op vakantie gaan voor een periode van 24 dagen of vier weken per jaar.
 • Je moet deze vakantiedagen op je controlekaart aanduiden met de letter "V".

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kan je een brief sturen om na te gaan of je werkelijk in België verblijft. Als je zo'n brief krijgt, moet je

 • Je persoonlijk aanmelden bij het gemeentebestuur of in het RVA-kantoor.
 • De door hen ingevulde brief samen met jouw controlekaart op het einde van de maand indienen bij je uitbetalingsinstelling.

Ben je deeltijdse werknemer met een inkomensgarantie-uitkering?

Als je een deeltijdse werknemer bent met een inkomensgarantie-uitkering, dan moet je vanaf de eerste werkdag in het bezit zijn van een formulier C3 deeltijds.

Je moet nog steeds om de 3 maanden bij het gemeentebestuur of de arbeidsbemiddelingsdienst de formulieren C3 deeltijds laten valideren.

een stempelkaart (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst bevolking

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP