Slachtingsaangifte

Registratie

De centrale databank (Beltrace) van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) verzamelt alle gegevens over de slachtingen op elektronische wijze: de eigenaar, de aangever, het dier, het vlees, de keuringsresultaten.

Daarom moeten de aangevers van slachtingen zich voorafgaand éénmalig identificeren en registreren bij het gemeentebestuur, dienst burgerzaken. Ze krijgen dan een uniek registratienummer van het FAVV, dat bij elke toekomstige slachting gebruikt kan worden.

Dit geldt dus voor de eigenaar die een particuliere slachting van een slachtdier wil doen of laten doen en voor alle professionelen.
Professionele aangevers die al een registratienunmmer in het centraal systeem hebben, kunnen dit nummer verder gebruiken, ook bij particuliere slachtingen.

Aangifte

  • Voor alle slachtingen in een slachthuis gebeurt de aangifte uitsluitend in het slachthuis zelf. Het registratienummer en de andere gegevens worden hier meegedeeld. Sinds 1 december 2004 dienen particuliere slachtingen in een slachthuis niet meer bij het gemeentebestuur aangegeven te worden.
  • Alleen particuliere slachtingen van varkens, schapen en geiten buiten een slachthuis dienen aangegeven te worden bij het gemeentebestuur. De eigenaar moet zich hiervoor minstens 2 werkdagen vóór de slachting persoonlijk aanmelden bij de dienst burgerzaken met zijn registratienummer en het beslagnummer van het dier. De geldigheidsduur van een aangifte is 8 dagen. Het aangiftebewijs moet thuis bewaard blijven tot het einde van het volgende jaar.
  • Voor particuliere slachtingen van gevogelte, konijnen en klein wild buiten een slachthuis dient er geen registratienummer aangevraagd te worden en is er geen aangifteplicht.
  • Sluikslachting is niet alleen meer de slachting van een slachtdier binnen of buiten het slachthuis zonder aangifte, maar ook deze met vervallen aangifte. Dit wordt gesanctioneerd met de inbeslagname van het vlees en met strafrechterlijke vervolging.
schapen (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst bevolking

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP