Overlijden

Een overlijden moet je aangeven bij de dienst burgerlijke stand. Dit gebeurt meestal door een begrafenisondernemer en één getuige-verklaarder of door twee meerderjarige familieleden.

Volgende documenten moet je voorleggen bij de aangifte?

 • Het attest van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld.
 • De identiteitskaart van de aangever.
 • De identiteitskaart van de overledene.
 • Het trouwboekje of afschrift van de huwelijksakte van de overledene. Eventueel afschrift van de geboorteakte.
 • Eventueel de toelating tot begraven, afgeleverd door het gemeentebestuur waar de overledene begraven wordt.
 • Een getuigschrift over de laatste wilsbeschikking voor personen, overleden in Alken, maar elders ingeschreven in de bevolkingsregisters.
 • Eventueel het rijbewijs.
 • Eventueel een attest van de vrijgave van het lichaam, opgesteld door de procureur des konings, bij een verdacht of geweldadig overlijden.

Bij een crematie zijn bovendien volgende documenten vereist

 • Toelating tot crematie kan verleend worden 24 uur na de ontvangst van de aanvraag tot crematie.
 • Een attest van een geneesheer, aangesteld door het gemeentebestuur.
 • Eventueel een toelating tot crematie, opgesteld door de Procureur des Konings, bij een verdacht overlijden.

Een afschrift of een uittreksel van de overlijdensakte kan je zowel verkrijgen bij het gemeentebestuur waar de persoon overleden is, evenals bij elk stads- of  gemeentebestuur in België.

Beeld op een kerkhof (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst burgerlijke stand

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken

Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP