Nationaliteit

Voorwaarden

De voorwaarden voor een aanvraag tot Belgische nationaliteit zijn afhankelijk van de procedure die wordt aangewend. Je maakt best eerst een afspraak bij de dienst Burgerzaken om meer informatie te krijgen.

Hoe aanvragen

De gemeente helpt je bij het samenstellen van jouw dossier en het overmaken van het dossier aan de betrokken instanties. De samenstelling van jouw dossier is afhankelijk van het artikel op basis waarvan je de Belgische nationaliteit wenst te verwerven. Elk dossier vereist een aanpak op maat en hiervoor is het persoonlijk langskomen de eerste belangrijke stap. Je maakt hiervoor een afspraak bij de dienst Burgerzaken.

Na het ondertekenen van de verklaring wordt jouw dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die binnen een termijn van maximum 4 maanden zijn beslissing meedeelt.

  • Bij een positieve beslissing verwittigt de dienst Burgerzaken je en verkrijg je de Belgische nationaliteit.
  • Bij een negatieve beslissing ontvang je een brief van de Procureur des Konings. Tegen een negatieve beslissing kan je in beroep gaan.

Je kan, nadat je de Belgische nationaliteit verwierf, gratis een afschrift van jouw nationaliteitsakte verkrijgen.

Prijs

Voor de aanvraag van de Belgische nationaliteit moet je € 150 registratierecht betalen bij het registratiekantoor van Tongeren. Je krijgt hierover meer informatie bij de dienst Burgerzaken op het moment van jouw dossierbehandeling.

Wat meebrengen

Je krijgt bij je eerste afspraak alle nodige informatie over de procedure die voor jouw het best in aanmerking komt. Op basis daarvan adviseren we welke documenten je voor deze procedure indient.

Verschillende handen reiken elkaar (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst burgerlijke stand

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken

Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP