Huwelijk

Wanneer moet ik mijn huwelijksdatum reserveren?

Je huwelijksdatum mag je één jaar vooraf reserveren. Hiervoor kom je ofwel persoonlijk naar de dienst Burgerlijke Stand, ofwel reserveer je deze via e-mail. Voor de reservering van je huwelijksdatum moet je geen documenten voorleggen. 

Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte, of de in de volksmond genoemde ondertrouw, is iets totaal anders dan het reserveren van een huwelijksdatum. Het gaat hier om een verklaring van twee toekomstige echtgenoten dat zij in het huwelijk willen treden. Deze huwelijksaangifte is verplicht. De aangifte moet gebeuren in de gemeente waar één van beide partners ingeschreven is in het bevolkingsregister. 

De aangifte van een huwelijk geschiedt door beide huwelijkspartners.

Indien één van de partners in de onmogelijkheid verkeert om mee de aangifte te doen, dan moet er een gelegaliseerde volmacht voorgelegd worden van de afwezige partner waaruit zijn/haar instemming met de huwelijksaangifte blijkt. 

Getuigen

Getuigen zijn niet meer verplicht. Het staat de echtgenoten vrij om:

 • Elkaars getuigen te zijn.
 • Te kiezen voor maximum 4 getuigen al dan niet bloed- of aanverwanten.

Documenten

Voor de huwelijksaangifte moeten de nodige documenten verzameld worden. De dienst Burgerlijke stand zal alle documenten, die hij kan bekomen bij Belgische instanties, zelf verzamelen. Er zal je eventueel meegedeeld worden welke documenten je zelf moet verzamelen. Bijvoorbeeld geboorteakten uit het buitenland, documenten afgeleverd door consulaten en ambassades.

Contacteer de burgerlijke stand voor de samenstelling van je dossier. Wanneer het dossier volledig is, worden jullie uitgenodigd voor de opmaak van de huwelijksaangifte. 

Opgelet

Het registreren van de huwelijksaangifte heeft niet automatisch een huwelijk tot gevolg. Als er twijfels bestaan over de huwelijksintentie, volgt een onderzoek.
Wanneer blijkt dat alles in orde is kan het huwelijk plaatsvinden.

Wat moet ik meebrengen wanneer ik de huwelijksaangifte laat registreren ?

  • Je identiteitskaart of je identiteitsbewijs.
  • De identiteitsgegevens van de eventuele getuigen (naam, voornamen, geboortedatum, adres, rijksregisternummer).
  • Eventueel de volmacht van de afwezige huwelijkspartner, met een fotokopie van de identiteitskaart.
  • Adres na huwelijk.

Wat moet ik betalen voor een huwelijk en wanneer ?

De huwelijken in Alken worden gratis voltrokken. Voor het trouwboekje wordt een bedrag van € 24 gevraagd. Dit bedrag moet je betalen op het ogenblik van de registratie van de huwelijksaangifte.

Huwelijksvoltrekking

De burgemeester voltrekt het huwelijk. 
Huwelijken vinden plaats in de trouwzaal van het gemeentehuis op:

 • Vrijdag tussen 13 en 15u.
 • Zaterdag tussen 10 en 15u. 
 • Op zon- en feestdagen worden geen huwelijken voltrokken.

Er wordt parkeerruimte voor een vijftal voertuigen vrijgehouden vóór het gemeentehuis.

Huwelijksakte

Een afschrift van je huwelijksakte kan je bekomen bij de dienst Burgerlijke Stand van elke gemeente of stad in België.

Overschrijving van echtscheiding

Ook voor deze materie kun je terecht bij de dienst burgerlijke stand. De echtscheiding wordt slechts van kracht ten opzichte van derden na overschrijving in de registers van de burgerlijke stand, van het vonnis of arrest uitgesproken door de rechtbank. De plaats waar deze overschrijving gebeurt, is deze waar het huwelijk werd voltrokken of deze waar betrokkenen gedomicilieerd zijn.
De betrokkenen worden van deze overschrijving steeds in kennis gesteld.

huwelijk (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst burgerlijke stand

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken

Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP