Dakisolatie of zoldervloerisolatie - Subsidie

Het gemeentebestuur subsidieert jouw dakisolatie of zoldervloerisolatie als je beschermde afnemer bent bij Fluvius en als je van Fluvius per brief een belofte van subsidie hebt gehad.

Wanneer ben je beschermde afnemer?

Een beschermde afnemer is een persoon die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt € 2 per m² geplaatste isolatie, met een maximumbedrag van € 250. Het totale bedrag aan uitgekeerde subsidies (Fluvius + gemeente) kan nooit hoger zijn dan het bedrag op de factuur (inclusief BTW). 

Hoe krijg je de subsidie?

Je kan bij het gemeentelijk woonloket terecht voor de voorwaarden en aanvraagformulieren.

Meer info

Kirsten Vanstraelen, gemeentelijk woonloket, T 011 59 99 45

huis met muts (grote weergave)

Praktisch

LCP