Erkenning kind

Wat

Verklaring dat je een band als vader of (mee)moeder met het kindje hebt. Zo krijg je dezelfde rechten en plichten als je partner. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand noteert je verklaring in een erkenningsakte.

Voorwaarden

Je hebt de toestemming nodig van:

 • De moeder bij de erkenning van een minderjarig en niet-ontvoogd kind.
 • De moeder en het kind, als het kind ouder is dan 12 jaar.
 • Het kind, als het meerderjarig of minderjarig ontvoogd is (de toestemming van de moeder is dan overbodig).

Hoe aanvragen

 • Optie 1: erkenning vóór de geboorte, zodra je een attest van de dokter of gynaecoloog ontvangt met de vermoedelijke bevallingsdatum.
 • Optie 2: na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Meebrengen

 • Identiteitskaarten
 • Uittreksel of afschrift van de geboorteaktes. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België is overgeschreven, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
 • Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.

Als je niet bent ingeschreven in het bevolking- of vreemdelingenregister, kan het zijn dat je ook volgende stukken moet voorleggen:

 • Bewijs van ongehuwde staat. Dit is enkel nodig als volgens de wetgeving van het land van herkomst een gehuwd persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan bij zijn echtgeno(o)te.
 • Bewijs van nationaliteit.
 • Bewijs van woonst.
 • Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank van België.

Prijs

Gratis

baby 1 (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst burgerlijke stand

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken

Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP