Afschrift en uittreksel akte burgerlijke stand

Uittreksels van akten van de burgerlijke stand.

 • Onderstaande personen kunnen afschriften verkrijgen van overlijdensakten van minder dan 50 jaar oud, huwelijksakten van minder dan 75 jaar oud en andere akten van minder dan 100 jaar oud
  • De openbare overheden.
  • De persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • Zijn echtgen(o)t(e) of overlevende echtgen(o)t(e).
  • Zijn wettelijk samenwonende.
  • Zijn wettelijke vertegenwoordigers.
  • Zijn ascendenten of afstammelingen.
  • Zijn wettelijke erfgenamen, alsook hun notaris en hun advocaat.
 • Iedereen kan een afschrift verkrijgen van overlijdensakten  van meer dan 50 jaar oud, huwelijksakten van meer dan 75 jaar oud en andere akten van meer dan 100 jaar oud  

Er kunnen eveneens akten opgemaakt worden op een internationaal formulier.

Prijs

Gratis.

stempel (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst burgerlijke stand

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken

Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP