Afschrift en uittreksel akte burgerlijke stand

Uittreksels van akten van de burgerlijke stand

 • Geboorteakte.
 • Overlijdensakte.
 • Huwelijksakte.
 • Echtscheidingsakte.

Iedereen kan een uittreksel aanvragen van deze akten.

Eensluidende afschriften van akten

 • Onderstaande personen kunnen afschriften verkrijgen van akten zolang deze geen honderd jaar oud zijn
  • De openbare overheden.
  • De persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • Zijn echtgen(o)t(e) of overlevende echtgen(o)t(e).
  • Zijn wettelijke vertegenwoordigers.
  • Zijn ascendenten of afstammelingen.
  • Zijn wettelijke erfgenamen, alsook hun notaris en hun advocaat.
 • Iedereen na honderd jaar.

Er kunnen eveneens akten opgemaakt worden op een internationaal formulier.

Prijs

Gratis.

Bij de dienst burgerlijke stand kun je ook terecht voor inlichtingen over stamboomonderzoek.

stempel (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst burgerlijke stand

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken

Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP