Adreswijziging

Aangifte

 • Als je in Alken komt wonen vanuit een andere Belgische gemeente of vanuit het buitenland.
 • Als je binnen Alken van het ene naar het andere adres verhuist.

Binnen de acht dagen na jouw verhuis dien je aangifte te doen van je adreswijziging bij de dienst bevolking van je nieuwe verblijfplaats.

Wie

Het is de referentiepersoon (het gezinshoofd) of een meerderjarig lid van het gezin die de aangifte doet. De niet-ontvoogde minderjarige, die de verblijfplaats van zijn ouders voor de eerste maal verlaat, moet wél bij zijn aangifte vergezeld zijn door een persoon die het gezag over hem uitoefent.

Hoe

Deze aangifte hoeft niet noodzakelijk persoonlijk bij de dienst bevolking te gebeuren. Je kunt het ook via brief, fax of e-mail melden. De enige voorwaarde is dat je je voldoende identificeert: vermeld steeds jouw naam, voornaam,  rijksregisternummer (zie keerzijde identiteitskaart) en je nieuw adres.

Je kunt je adreswijziging eveneens online doorgeven aan je nieuwe gemeente en aan het Rijksregister met jouw elektronische identiteitskaart, via de toepassing “ Mijn Dossier” van het Rijksregister. 

Onderzoek

Vervolgens zal de wijkagent op je nieuw adres een kijkje komen nemen om na te gaan of jij werkelijk op het opgegeven adres woont. Bij een positieve adrescontrole zal de wijkagent je uitnodigen om je definitief in te schrijven bij de dienst bevolking.
Indien je verblijf niet binnen de acht dagen na de aangifte is gecontroleerd, gelieve dan contact op te nemen met de politiezone Borgloon, wijkteam Alken, tel. 011 59 94 10.

Inschrijving

De datum van aangifte van jouw adreswijziging is de datum van inschrijving, mits positieve controle van de wijkagent. Om de nodige aanpassingen aan je identiteitsdocumenten te laten uitvoeren, dien je je aan te melden bij de dienst bevolking.

Meebrengen

 • Het document dat je van de wijkagent ontvangt.
 • De identiteitskaart van elk gezinslid.
 • Voor nieuwe inwoners die in het bezit zijn van een geldige elektronische identiteitskaart (afgeleverd na 1 januari 2004)
  • Jouw pincode.
  • Wanneer je niet meer in het bezit bent van een pincode: jouw pukcode.
  • Wanneer je niet meer in het bezit bent van beide codes kun je nieuwe aanvragen bij de dienst burgerzaken.

Wie dien je (eventueel) nog op de hoogte te brengen van jouw adreswijziging?

 • Banken, spaarkassen en kredietinstellingen.
 • Kinderbijslagfonds.
 • Gas-, water- en elektriciteitsmaatschappijen.
 • Ziekenfondsen.
 • Werkgever.
 • Postkantoor van de vorige verblijfplaats.
 • Vakbond of Hulpkas voor Werklozen.
 • Wijkteam van de politie als je in het bezit bent van een wapenvergunning.
 • Buitenlandse pensioendiensten.
 • Verzekeringsmaatschappijen.

Vertrek naar het buitenland

De aangifte van een definitief vertrek naar het buitenland dient persoonlijk te gebeuren. Je dient jouw identiteitskaart voor te leggen omdat de afschrijving hierop gebeurt. Deze blijft dan nog maximum 2 maanden geldig.

mensen met verhuisdozen op hun hoofd (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst bevolking

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP