Gratis afvalzakken voor ouders met kinderen jonger dan drie jaar

Gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar krijgen, per kind jonger dan drie jaar, jaarlijks een aantal gratis rollen afvalzakken. Bij de afhaling heeft men de keuze uit

  • 5 rollen van 10 stuks kleine afvalzakken (22l).
  • 2 rollen van 10 stuks grote afvalzakken (44l) en 1 rol van 10 stuks kleine afvalzakken (22l).
  • 1 rol van 10 stuks grote afvalzakken (44l) en 3 rollen van 10 stuks kleine afvalzakken (22l).

Je haalt de afvalzakken af bij de dienst burgerzaken.

Afspraken

 Jaartal Afhaling
Geboortejaar Afvalzakken kunnen afgehaald worden bij de dienst burgerzaken tot uiterlijk één maand na het geboortejaar.
Jaar waarin het kind 1 jaar wordt Afvalzakken kunnen afgehaald worden bij de dienst burgerzaken.
Jaar waarin het kind 2 jaar wordt Afvalzakken kunnen afgehaald worden bij de dienst burgerzaken.
Jaar waarin het kind 3 jaar wordt Afvalzakken kunnen afgehaald worden bij de dienst burgerzaken tot uiterlijk één maand na het verstrijken van de leeftijd van 3 jaar.


De volle zakken worden opgehaald tijdens de tweewekelijkse ophaling van de grijze huisvuilzakken.

Zie voor meer informatie Artikel 24 van het belastingreglement voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen.

baby met luier (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst bevolking

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP