Voorschotten op sociale uitkeringen

Wanneer iemand recht heeft op sociale zekerheidsuitkeringen, zoals

  • Pensioen.
  • Werkloosheidsvergoeding.
  • Ziekte- en invaliditeitsuitkeringen.

maar deze door allerlei omstandigheden nog niet ontvangen heeft, dan kan het OCMW een voorschot op deze uitkering toekennen.

Zodra de betrokkene de uitkering ontvangt, moet hij dit voorschot terugbetalen.

man ontvangt briefomslag (grote weergave)

Praktisch

LCP