Grachten dichtleggen

  • Ieder perceel dat grenst aan openbaar domein en niet toegankelijk is via een aangrenzend perceel van eenzelfde eigenaar krijgt een gratis toegang.
  • Deze toegang wordt uitgevoerd in betonnen grachtbuizen met een diameter van 400 mm, en dit behoudens onvoorziene omstandigheden

Opgelet!

Samen met de inbreng van het gemeentelijke rioleringsnet bij Infrax, worden ook het beheer en het onderhoud van de baangrachten overgedragen aan Infrax. De eigenaar richt zijn aanvraag aan de bevoegde diensten van Infrax, tel. 078 35 30 20 (infolijn).

Plaatsing

Na advies van Infrax levert het gemeentebestuur een schriftelijke vergunning af aan Infrax. Na betaling door de eigenaar zal Infrax de opdracht geven aan de gemeente om de vergunde inbuizing uit te voeren.

 

 

rioolbuizen (grote weergave)

Praktisch

LCP