Arbeidskaart

De arbeidskaart is een vergunning die je als werknemer van vreemde nationaliteit nodig hebt om in dienst te treden.

Vreemdelingen die vrijgesteld zijn.

Vreemdelingen die behoren tot de Europese Economische Ruimte (E.E.R.).

 • Echtgenoten van E.U.-onderdanen.
 • Kinderen van E.U.-onderdanen beneden 21 jaar of ten laste.
 • Houders van een identiteitskaart voor vreemdelingen (gele kaart).
 • Erkende vluchtelingen.
 • Geregulariseerden...

Soorten arbeidskaarten.

 • Arbeidskaart A
  Voor onbeperkte duur en voor alle werkgevers geldig, door de werknemer aan te vragen na minstens 2 jaar gepresteerde arbeid.
 • Arbeidskaart B
  Voor beperkte duur en voor één vooraf bepaalde werkgever geldig. Ze dient ook door deze werkgever aangevraagd te worden.
 • Arbeidskaart C
  Voor beperkte duur geldig en voor alle werkgevers. Specifiek toegekend aan sommige categorieën vreemdelingen. Onder andere aan ontvankelijk verklaarde asielzoekers en vreemdelingen met een verblijfsvergunning met beperkte duur en dit wanneer de mogelijkheid tot het verkrijgen van een onbeperkt verblijfsrecht uitdrukkelijk wordt voorzien: duurzame relatie, ...
  De dienst bevolking zal het vereiste inlichtingenblad voor echt verklaren.

De aanvraag zelf dient te gebeuren indien

 • Je als werknemer de kaart aanvraagt bij de VDAB.
 • Je als werkgever de kaart aanvraagt bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling migratie, Windmolenstraat 7, 3500 Hasselt, tel. 011 22 64 32.

De arbeidskaart zelf wordt door het gemeentebestuur afgeleverd (één pasfoto meebrengen).

bouwvakkershelm onder arm (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst bevolking

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP