Verblijf van meer dan 3 maanden = lang verblijf

EU-onderdanen

Meebrengen

  • Het vereiste binnenkomstdocument: geldig nationaal paspoort of identiteitskaart.
  • 5 pasfoto's.
  •  Voor werknemers: werkgeversattest.
  • Voor zelfstandigen: het ondernemingsnummer en bewijs van aansluiting bij een sociale verzekeringskas.
  • Voor studenten: een bewijs van voldoende bestaansmiddelen, een bewijs van ziektekostenverzekering en een studiegetuigschrift.
  • Voor de echtgeno(o)t(e) van een Belg of ander EU-onderdaan: afschrift van de huwelijksakte (gelegaliseerd en vertaald in één van de landstalen).
  • Voor de kinderen van een Belg of ander EU-onderdaan: een afschrift van de geboorteakte (gelegaliseerd en vertaald).

Niet EU-onderdanen

Meebrengen

  • Het vereiste binnenkomstdocument: geldig nationaal paspoort, voorzien van een visum type D voor de visumplichtigen. De visumprocedure is niet altijd eenvoudig. Het visum dient aangevraagd te worden in de Belgische ambassade of consulaat van het land van oorsprong. Het aantal en soort documenten die daar dienen voorgelegd te worden, verschilt naargelang de aard van de visumprocedure (gezinshereniging - huwelijk in België - studenten - arbeid in België).
  • 5 pasfoto's.
Gezin met reiskoffers (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst bevolking

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP