Model 3

Leeftijdsvereisten

Categorie AM: 16 jaar zijn en een getuigschrift van onderricht behalen.

Categorie A1 is toegankelijk vanaf 18 jaar, na een theoretisch examen en 9 uur praktijklessen gevolgd door een praktisch examen. Je mag dan met tweewielers rijden van maximaal 125 cc en 11 kW (15 pk).

Categorie A2 kan pas vanaf 20 jaar worden behaald. Je mag dan met een motorfiets rijden met een maximaal vermogen van 35 kW (47 pk). Je kan een rijbewijs A2 behalen, na een theoretisch examen en -9 uur praktijklessen, gevolgd  door een praktisch examen. Voor houders van een rijbewijs A1 volstaan 4 uur opleiding en het slagen in een praktisch examen.

Vanaf 24  jaar kom je in aanmerking voor het onbeperkte rijbewijs A en dit op voorwaarde dat je slaagt in het theoretisch examen en 9 uur praktische opleiding afrondt met een geslaagd praktisch examen. Heb je al een rijbewijs A2, dan kan je het rijbewijs A behalen na twee jaar (dus ten vroegste vanaf 22 jaar) en op voorwaarde dat je 4 uur praktijklessen volgt en slaagt in het praktisch  examen.

Categorie B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E: 18 jaar.

Categorie D, D+E: 21 jaar.

Meebrengen

  • Het aanvraagformulier, afgeleverd door het examencentrum en ondertekend door de kandidaat en de begeleider(s).
  • Je identiteitskaart.
  • € 25.
  • Een rijgeschiktheidsattest voor de categorieën, behorende tot groep 2
    (categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E).
  • Een getuigschrift van onderricht (categorie AM).

 

 

 

 

iemand leert rijden (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst bevolking

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP