Model 18 zonder begeleider

Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan de kandidaat gedurende 18 maanden een voorlopig rijbewijs krijgen. Dit is nu ook een bankkaartmodel.

Voorwaarden

  • Het theoretisch examen mag niet langer dan drie jaar afgelegd zijn.
  • De kandidaat moet 20 uren praktijkonderricht gevolgd hebben in een erkende rijschool.
  • De kandidaat moet niet vergezeld zijn van een begeleider maar mag begeleid worden door een persoon van minstens 24 jaar oud die houder is van een rijbewijs geldig voor de categorie B.
  • De kandidaat mag niet rijden van 22u. tot ’s anderdaags 6u. op vrijdag, zaterdag, zondag, op de vooravond van wettelijke feestdagen en op wettelijke feestdagen.

Meebrengen

  • Het aanvraagformulier, afgeleverd door het examencentrum en ondertekend door de kandidaat.
  • Een bekwaamheidsattest van een erkende rijschool.
  • Uw identiteitskaart.
  • € 25.
jongen in een auto (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst bevolking

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP