Model 36 met begeleider

Vanaf de leeftijd van 17 jaar kan de kandidaat gedurende 36 maanden een voorlopig rijbewijs krijgen. Dit is nu ook een bankkaartmodel.

Voorwaarden

  • Het theoretisch examen mag niet langer dan drie jaar afgelegd zijn.
  • De kandidaat moet vergezeld worden door een begeleider, die ten minste 8 jaar houder is van een Belgisch of Europees rijbewijs, geldig voor de categorie B en die niet vervallen verklaard is van het recht tot sturen gedurende de laatste 3 jaren.
  • De kandidaat mag niet rijden van 22u. tot ’s anderdaags 6u. op vrijdag, zaterdag, zondag, op de vooravond van wettelijke feestdagen en op wettelijke feestdagen.

Meebrengen

  • Het aanvraagformulier, afgeleverd door het examencentrum, ondertekend door de kandidaat.
  • Je identiteitskaart.
  • € 25.
meisje in een auto (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst bevolking

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP