Stedenbouwkundige verordening

De Alkense gemeenteraad stelt stedenbouwkundige verordeningen vast voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan.

Inhoud

Deze verordeningen bevatten voorschriften, waaraan een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet voldoen. Dergelijke verordeningen kunnen onder meer voorschriften bevatten over

  • Bewoonbaarheid van woningen.
  • Aanleg van groen en beplantingen.

Splitsing ééngezinswoning

De Alkense gemeenteraad stelde een verordening op over het splitsen van ééngezinswoningen naar meergezinswoningen.
Indien je een ééngezinswoning wilt opsplitsen in een meergezinswoning, moet je hiervoor een aanvraag doen bij het gemeentebestuur. Jouw aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden die de verordening oplegt.

groenaanplanting aan een huis (grote weergave)

Praktisch

Dienst ruimtelijke ordening & wonen

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 40
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP