Jeugdraad

Het gemeentebestuur richt voor een beleidsperiode van 6 jaar, 3 culturele adviesraden op.

  • De jeugdraad.
  • De sportraad.
  • De cultuurraad.

De gemeentelijke jeugdraad geeft advies over het gemeentelijk jeugdbeleid aan het gemeentebestuur.
Ook kan de gemeentelijke jeugdraad, op eigen initiatief, advies uitbrengen over alle beleidsdossiers waarin eventueel jeugdbelangen aan bod komen.

Mogelijke onderwerpen

  • Jeugdactiviteiten.
  • Opmaak van beleidsplannen.
  • Aanpassingswerken aan lokalen.
  • Verdeling van subsidiebedragen.
  • Huurovereenkomsten van jeugdlokalen.

Er worden specifieke werkgroepen opgericht wanneer er belangrijke beslissingen moeten genomen worden.

De jeugdraad doet natuurlijk veel meer dan dat.
Meningen uitwisselen en visies vormen, zijn enkele punten die aan bod komen tijdens de maandelijkse vergaderingen van de jeugdraad.
Niet enkel het 'denken' staat centraal maar ook het 'doen' is heel belangrijk.

De vergaderingen van de jeugdraad vinden plaats op de tweede maandag van de maand.

Activiteiten

  • In de ban van.
  • De jaarlijkse uitstap van de adviesraden.

Doel

Het doel van de jeugdraad is onder meer een samenwerking tot stand brengen, zowel tussen de dienst vrije tijd en de verenigingen, als tussen de verenigingen onderling.

Niet enkel als lid van een vereniging kan je je stem laten horen.
Door lid te zijn van de jeugdraad, kan je verwoorden wat je belangrijk vindt en bepaal je zelf mee welke prioriteiten er gelegd worden binnen het gemeentelijk jeugd(werk)beleid.

De jeugdraad is dé perfecte manier om samen met leeftijdsgenoten te werken aan een eigen toekomst.

Meer info

Voorzitter

Rubin Beckers, Molenstraat 155 - 3570 Alken, M 0474 19 34 28

groepje jongeren (grote weergave)

Praktisch

Dienst vrije tijd

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 5
3570 Alken


Tel.011 59 99 70
E-mail Visitekaartje
LCP